BejelentésVillamos berendezések biztonságtechnikai felülvizsgálata és Villanyszerelés
Dopsa Tibor egyéni vállalkozó

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Érintésvédelmi felülvizsgálat:

Mit is jelent ez?

Az érintésvédelem olyan részletes ellenőrzése, amelyalkalmas arra, hogy kimutassa: teljesíti-e az érintésvédelem a szabvány valamennyi előírását, általában a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazza, ezért elvégzéséhez külön ez irányú képzettség szükséges.

Mikor kell elvégezni?

  Új villamos berendezés és/vagy új érintésvédelmi berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt.   A villamos berendezés és/vagy az érintésvédelmi berendezés olyan mértékű bővítése, átalakítása alkalmával, amely a szabvány követelményei alapján meghatározott számértékeket legalább 10 %-ban megváltoztatja, vagy megváltoztathatja.
  Az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség esetén, amelynél a hiba okának meghatározása, ill. kijavításához szükséges behatárolása szerelői ellenőrzéssel nem volt elvégezhető.
  Munkahelynek minősülő helyeken rendszeresen legalább 3 évente.
A szabványossági felülvizsgálat végrehajtása:
Az érintésvédelmi szabványossági vizsgálat alkalmával meg kell vizsgálni, hogy
  azok a vill. szerkezetek, amelyek érintésvédelemre kötelezettek, el vannak-e látva érintésvédelemmel,
  az alkalmazott érintvéd. módok megfelelnek-e az előírásoknak,
  ki van-e építve az EPH hálózat az olyan helyeken, ahová kötelezően elő van írva.
Valamennyi védővezetős érintésvédelmi mód felülvizsgálata során megtekintéssel kell ellenőrizni:
  a védővezető keresztmetszetét és színjelölését minden bontás nélkül látható, valamint a méréshez megbontott látható helyen.
  az érintésvédelmi kikapcsolást végző olvadóbiztosító-betétek és kikapcsoló-szervek névleges és beállítási áramerősséget,
  az állandó szigetelés-ellenőrző vagy földzárlatjelző berendezés beállítási értékét.

Hurokellenállás-mérésekkel (TN-rendszerben) és a mérések eredményei alapján végzett számításokkal kell ellenőrizni, hogy testzárlatkor az áramkör legnagyobb hurok-ellenállású helyén is fellép-e az érintésvédelmi kikapcsoló-szerv előírásos működéséhez szükséges áramerősség.

Védőföldelés (TT-rendszerben) felülvizsgálata esetén földelési ellenállás-mérésekkel és a mérések eredményei alapján végzett számításokkal kell ellenőrizni, hogy testzárlatkor az áramkör legnagyobb földelési ellenállású helyén is fellép-e az érintésvédelmi kikapcsoló-szerv előírásos működéséhez szükséges áramerősség.

Minden földeletlen vezetőn (minden fázisvezetőn) illetve egyenáramú rendszerben mindkét pólusvezetőn a mérés céljára mesterséges földzárlatot kell létrehozni. Ennek fennállása alatt meg kell mérni a hálózat földzárlati áramát.

Meg kell mérni a védőföldelések földelési ellenállását. E mérés valamint a földzárlati áram mérési eredménye alapján számítással kell meghatározni, hogy teljesülnek-e a földelési ellenállásra előírt követelmények.

Az érintvéd. törpefeszültségű berendezés felülvizsgálata során feszültségméréssel kell ellenőrizni, hogy sem az egyes vezetők és a föld között, sem pedig a különböző vezetők között nincs ütemszerűen a törpefeszültség határértékénél (~50V, ­120V)nagyobb feszültség.

Kettős szigetelés esetén szigetelésméréssel kell ellenőrizni az érinthető fémrészek és az üzemszerűen fesz. alatt álló részek közötti szigetelés jóságát.

Védőelválasztás felülvizsgálata során 1000Ω ellenállással söntölt voltmérővel kell feszültségmérést végezni az egyes üzemszerűen feszültség alatt álló vezetők között. Így kell meggyőződni arról, hogy 1s vagy hosszabb időre nem léphet-e fel a vizsgált vezető és a föld között a törpefeszültség határánál nagyobb feszültség.

A fémtestű kéziszerszámok felülvizsgálata során 250-1000V-os Meggerrel vagy ellenőrizni a kéziszerszámok szigetelésének jóságát.

Érintésvédelmi minősítő okirat:

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat befejezéseként a vizsgált berendezésről „Érintésvédelmi minősítő okirat” -ot kell kiállítani. Ennek tartalmaznia kell:

  mely berendezésre terjed ki a felülvizsgálat,
  a vizsgálatot végző felelős neve (személy és vállalat szerint), vizsgabizonyítványának száma,
  milyen alkalomból (pl. új létesítés, bővítés, javítás, hibafeltárás, időszakos ellenőrzés) került sor a vizsgálatra,
  a felülvizsgálat befejezésekor jónak talált berendezések „megfelelt” minősítését (ezekről nem szükséges tételes felsorolás, csak a hibákról),
  a felülvizsgálat befejezésekor fennmaradó (javítandó) hibáknak a javítási munka kiadására alkalmas részletezésű felsorolása,
  azoknak a berendezéseknek a tételes felsorolása, amelyek egyáltalán nincsenek ellátva érintésvédelemmel, vagy érintésvédelmük a szabványban nem megengedett móddal van megoldva.

Az érintésvédelmi minősítő okiratban az érintésvédelmet mindig az irat kiállítása idején érvényes szabályok szerint kell minősíteni!


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!